Zapytaj eksperta

Zadaj pytanie


Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Warunkiem udzielenia odpowiedzi przez eksperta jest łączne (i) wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wrażliwych* oraz (ii) wyrażenie zgody na przekazanie przez lekarza/-y wskazanych na stronie http://emotopic.pl/zapytaj-eksperta/, danych objętych tajemnicą lekarską, celem ich przetwarzania przez Administratora **...

Zgoda na przekazanie przez lekarza wskazanego na stronie internetowej http://emotopic.pl/zapytaj-eksperta/, danych objętych tajemnicą lekarską, celem ich przetwarzania przez Administratora

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 2 pkt 4 ) Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. z późn. zm., niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie przez lekarza/-y wskazanych na stronie http://emotopic.pl/zapytaj-eksperta/, danych objętych tajemnicą lekarską w tym danych wrażliwych (odnośnie mojego stanu zdrowia, przyjmowanych leków, stanu skóry i włosów, przebytych zabiegach oraz operacjach) Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris Sp. z o.o.

* Pole obowiązkowe

Dr n. med. Magdalena Wołoszko

Pediatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista pediatra z tytułem naukowym doktora nauk medycznych. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Matki i Dziecka
w Warszawie oraz jako starszy asystent w Oddziale Dermatologii Dziecięcej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział kursach oraz szkoleniach
z zakresu pediatrii.
Doktor Jeziorska

Lek. med. MARTA JEZIORSKA

Dermatolog - Wenerolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Białymstoku. Specjalista dermatologii i wenerologii. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Dermatologii 108 Szpitala Wojskowego w Ełku, w Klinice Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz
w Oddziale Dermatologii Dziecięcej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Posiada dorobek naukowy w postaci licznych prac w czasopismach krajowych oraz wystąpieniach na zjazdach naukowych. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę z zakresu dermatologii klinicznej.