Z uwagi na przewlekły i nawrotowy charakter choroby, jej istotny wpływ na jakość życia pacjenta i jego rodziny oraz współistnienie objawów alergicznych ze strony innych układów (tj. alergia pokarmowa, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa), pacjent z atopowym zapaleniem skóry powinien być objęty kompleksową opieką medycznoterapeutyczną (dermatolog, alergolog, dietetyk, psycholog).

ASPEKT PSYCHICZNY AZS
Na przebieg atopowego zapalenia skóry niewątpliwy wpływ mają czynniki psychiczne. Uszkodzona skóra, widoczne i swędzące zmiany skórne są źródłem znacznego stresu dla pacjentów z AZS i częstą przyczyną zaostrzeń. Z kolei przewlekły charakter choroby i częste zaostrzenia mogą być przyczyną zaburzeń emocjonalnych (obniżone poczucie własnej wartości, problemy z samoakceptacją), zaburzeń zachowania (niecierpliwość, drażliwość, wybuchowość), a także wpływać na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie, szkole lub pracy. Dlatego też niezwykle ważne jest uczestnictwo w tzw. grupach wsparcia, które nie tylko pozwolą na wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim pomogą radzić sobie z chorobą.

PAMIĘTAJ!
Skuteczne leczenie, opieka psychologiczna i właściwa edukacja powinny być stałym elementem kompleksowej opieki nad chorym z AZS.

polecane produkty

Emulsja do kąpieli
Szampon nawilżający w piance
preparat 3w1 intensywnie natłuszczający
Poprzedni slajd
następny slajd

Inne porady